صابر ازادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صابر ازادی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست آزمایشگاه شرکت آریان کیمیا تک 1392/5 - 1394/5