حسن ملک زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن ملک زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - میانه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 12.58
پیام نور میانه 1386 - 1392