محبوبه گرگیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه گرگیان

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - بروجن

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قسمت پست وموبایل دفتر خدمات ارتباطی 1393/12 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
طراحی و دوخت طراحی لباس
– کارشناسی – معدل: 17.00
فنی شریعتی 1390 - 1393