رضا حق کردار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا حق کردار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فنی و مهندسی شرکت توسعه پایدار نخل 1391/5 - 1392/5
فنی و مهندسی هلدینگ مسکن سازان 1393/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.38
تبریز 1387 - 1391