ملیحه کرک ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ملیحه کرک ابادی

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مهندسین مشاور همسازان 1392/1 - 1392/12
ناظر شرکت پیمانکاری باغ شهر پارس 1390/4 - 1391/4
مسئول دفتر فنی شرکت تعاونی مسکن مهر 1391/5 - 1391/11
رفتر فنی دفتر مهندسی پاکدمان اختر 1392/1 - 1394/3
طراح مسکن شهرسازی 1393/1 - 1393/9
ناظرپروژه بیمارستان سینا دفتر مهندسی پاکدمان اختر 1393/3 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.50
سمنان 1384 - 1389