حمیدرضا خراسانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا خراسانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر امور اداری ایرانیت 1379/12 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی -
– کارشناسی – معدل: 11.50
ازاد اسلامی واحد شهرری 1373 - 1378