سجاد زهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد زهانی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تاسیسات
– کارشناسی – معدل: 0.00
منتظری مشهد 1390 - 1394