زهرا تاتلاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا تاتلاری

محل سکونت: تهران - تهران