محمد قاضی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد قاضی

محل سکونت: خراسان رضوی - درگز

جنسیت: مرد