بهزاد میرزائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد میرزائی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.24
آزاد 1374 - 1379