میلاد رازفر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد رازفر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرفروش دنیای کالای سینا 1392/4 - 1393/12
سرپرست فروش مهر گستر تامین دارو 1388/12 - 1392/4
نماینده فروش پخش دایا 1387/12 - 1388/12
نماینده فروش تهران بوران 1386/12 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی مهندسی فرایند
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
تهران جنوب 1388 - 1390
مهندسی شیمی مهندسی فرایند
– کارشناسی – معدل: 18.34
تهران جنوب 1383 - 1387