محمد قلی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد قلی زاده

محل سکونت: البرز - نظرآباد