بردیا اسمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بردیا اسمانی

محل سکونت: مرکزی - اراک