یاشار کی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاشار کی نژاد

محل سکونت: گیلان - بندر انزلی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه توسعه انرژی تلاش گستر 1392/6 - 1393/10
سرپرست کارگاه برق آوران 1391/9 - 1392/6
سرپرست کارگاه ترازانرژی ماد 1390/8 - 1391/9
سرپرست کارگاه ترازانرژی ماد 1390/5 - 1390/8
سرپرست کارگاه تراز انرژی ماد 1388/1 - 1390/5
رییس هییت مدیره ومدیرپروژه دارزین سورن 1387/1 - 1388/1
رییس هییت مدیره ومدیرپروژه دارزین سورن 1387/1 - 1388/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.86
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 1372 - 1376