علی بهرامعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی بهرامعلی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری و منابع انسانی یک شرکت خصوصی د رزمینه برق با 100 نفر کارکنان 1383/3 - 1390/5
مدیر اداری پشتیبانی یک بنیاد بین المللی با 250 نفر کارکنان 1390/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بین الملل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.90
تهران 1391 - 1393