افسانه قدسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افسانه قدسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بالینی
– کارشناسی – معدل: 16.00
تهران پزشکی 1390 - 1394