مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس شرکت مهندسی 1389/12 - 1391/12