علی اسعدی نژادشندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اسعدی نژادشندی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد