اباذر بابایی چگینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اباذر بابایی چگینی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فن آوری اطلاعات شرکت نستله ایران 1387/3 -
مدیر داخلی آموزشگاه کامپیوتر رایان سیستم نوین 1383/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 15.00
1374 - 1378
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.71
آزاد اسلامی قزوین 1378 - 1380
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.14
آزاد اسلامی قزوین 1380 - 1384