شاهو مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهو مرادی

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور مهندسی مشاوره حامیان 1391/2 - 1391/12
برنامه ریزی تامین و فروش لبنیات کاله 1392/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.25
آزاد سنندج 1386 - 1391