علی اصغر شیاسی دهوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر شیاسی دهوری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر ماشین الات کارگاه جهانپارس 1393/4 - 1393/12
مدیر بانک ماشین الات استیم 1391/5 - 1392/12
مدیر عامل پولادتن 1389/11 - 1391/5
مدیر کارخانه شهرداری اصفهان 1386/5 - 1389/11
بازرس فنی توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 1380/6 - 1386/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک ماشین الات
– کارشناسی – معدل: 13.68
تهران 1374 - 1378