علی فرزام فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فرزام فر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حسابداری صنعتی سيمان تهران 1372/8 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 12.67
آزاد 1375 - 1379