علیرضا امینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا امینی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مرد