علی مهرزاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی مهرزاد

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک نیروگاه بهره برداری نیروگاه
– کارشناسی – معدل: 13.77
مجتمع عالی صنعت آب وبرق اصفهان 1389 - 1392
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.12
الیگودرز 1383 - 1386