مريم غلامي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مريم غلامي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس مطالعات مهندسين مشاور مهرزا 1388/3 - 1389/4
مسئول دفتر و مدیر اداری شركت فني مهندسي بياور 1380/5 - 1385/12
مسئول فنی و اداری شركت فني مهندسي ساينا كاژه 1391/7 - 1394/6