سیدجواد شریفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدجواد شریفی

محل سکونت: اصفهان - فولادشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.30
صنعتی فولاد 1391 - 1394