مصطفی ندادادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی ندادادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 13.42
ثامن الحجج 1387 - 1390
مکانیک حرارت وسیالات
– کارشناسی – معدل: 13.53
ازاد 1390 - 1394