فاطمه دری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه دری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.96
علوم تحقیقات 1391 - 1393