سالار احمدی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سالار احمدی پور

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مددکار اجتماعی بیمارستان بعثت سنندج 1392/8 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.52
علامه طباطبایی 1390 - 1392