مینا جمالو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا جمالو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح سخت افزار شرکت مهندسی تیکا 1390/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.50
گرمسار 1385 - 1390
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.00
گرمسار 1391 - 1394