محسن رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن رضایی

محل سکونت: اصفهان - درچه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی شرکت مرطوب 1390/3 -
تکنسین فنی شرکت هوایار کرج 1387/4 - 1387/10
پیمانکار نصب جایگاه CNG پیمانکاری 1387/10 - 1389/3
پیمانکار ساخت کنوپی شرکت بهینه ساخت سازه اسپادانا 1389/4 - 1389/11
تهیه کروکی ونقشه-شراکت دفتر فنی مهندسی طرح گستر 1381/1 - 1383/7
خدمات فنی کامپیوتر-شراکت دفتر خدمات کامپیوتری قائم 1380/1 - 1380/12
تکنسین فنی-سرپرست واحد تست تجهیزات CNG شرکت تامکار گاز 1383/8 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی چند بخشی
– کارشناسی – معدل: 16.80
پیام نور 1390 - 1394