جمیل مصلحت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جمیل مصلحت

محل سکونت: خوزستان - بندر امام خمینی

جنسیت: مرد