میلاد وادبیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد وادبیگی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد