رشید وکیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رشید وکیلی

محل سکونت: گلستان - آق قلا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تمام بخشها بیمارستان آل جلیل/بیمارستان خاتم/آزمایشگاه مهرگان 1390/12 -