حدیث کناریوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حدیث کناریوند

محل سکونت: ایلام - ایلام

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئل تجهیزات پزشکی بیمارستان مصطفی خمینی 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 12.23
دزفول 1385 - 1392