سونیا طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سونیا طاهری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کترل کیفیت و مسئول فنی شرکت صنایع غذایی پیچک 1389/2 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی علوم و صنایع غذایی تکولوژی مواد غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی 1391 - 1394