ناصر لطفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر لطفی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی ترم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.00
سراسرس 1386 - 1390