عبدالوهاب رشنو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالوهاب رشنو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس اجرا شرکت عمران خلیج فارس 1393/5 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.27
اهواز 1385 - 1390