سارا محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا محمدی

محل سکونت: کردستان - سنندجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بخش اداری کارخانه جک گردون 1391/1 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.90
آزاد همدان 1391 - 1393