کیومرث رادان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیومرث رادان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس نرم افزار ، سخت افزار و شبکه شرکت پوريان آذر 1386/5 - 1388/5
Help Desk شرکت پویا 1390/6 - 1391/7
مسئول فنی شرکت مرغلان اگرو(ازبکستان) 1392/6 - 1393/7
مدیر داخلی شرکت عرشه گستر آریا پایدار 1393/7 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علرم و صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.51
بیرجند 1388 - 1392