علی رضا برزگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رضا برزگر

محل سکونت: همدان - همدانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار فروشگاه بسیجیان 1377/3 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.75
گنج نامه 1391 - 1393