خدیجه پریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه پریان

محل سکونت: لرستان - نورآباد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 16.78
باهنر کرمان 1389 - 1393