محسن شعبانی ورکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن شعبانی ورکی

محل سکونت: البرز - کرجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموزی نیروگاه شهید رجایی 1393/3 - 1393/10
نصاب بهاران تابلو 1393/6 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزاد سلامی واحد ابهر 1390 - 1394