محمد تقی چابک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد تقی چابک

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد