نیلوفر کاظمی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیلوفر کاظمی پور

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی_ صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.40
شهرقدس 1388 - 1392