محمد امين يوسفي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد امين يوسفي

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارپرداز ارگ 1392/6 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
اسفراين 1385 - 1390