محمد بیرانوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد بیرانوند

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.35
شهاب دانش قم 1390 - 1392