عباس عبداللهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس عبداللهی

محل سکونت: فارس - آباده

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق شرکت فنی مهندسی موجان_ سها صنعت ماهشهر 1381/6 - 1382/2
تکنسین برق پتروشیمی تندگویان ماهشهر _ شرکت فنی مهندسی ریواس جنوب 1382/9 - 1383/7
تکنسین برق مجتمع پتروشیمی رازی_ شرکت فنی مهندسی پتروشیمی فارس 1383/7 - 1387/6
سرپرست برق ایستگاه تقویت فشار گاز آباده_ شرکت فنی مهندسی ایتوک 1389/5 - 1392/6
سرپرست برق فازهای پالایشگاهی 22و24_12 منطقه پارس جنوبی عسلویه_ شرکت فنی مهندسی ری 1393/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکتروتکنیک
– کاردانی – معدل: 17.69
واحد آباده 1387 - 1389
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.96
واحد صفاشهر 1389 - 1391
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.44
واحد ابرکوه 1391 - 1393