علیرضا باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا باقری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد