مهدی میرشکاران

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی میرشکاران

محل سکونت: فارس - فسا

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.90
ازاد واحد مرودشت 1388 - 1392